Zīmoli

Veidlapas:

 

Pretenzijas veidlapa garantijas gadījumiem 

(uzspied lai lejuplādētu PDF failu)

 

Preču atteikuma tiesību veidlapa fiziskai personai

(uzspied lai lejuplādētu PDF failu)

 

Vairāk par servisa pakalpojumiem skaties šeit

 

Vispārīgie garantijas nosacījumi

SIA Afleks Baltic galvenais mērķis ir gan pārdošanas, gan pēcpārdošanas palīdzība. Mēs ārkārtīgi augstu vērtējam palīdzību klientiem visā lietošanas laikā, gan garantijas laikā, gan pēc garantijas. Mēs augstu vērtējam principus, tāpēc mums ir skaidri garantijas noteikumi un nosacījumi, kas jums jāizlasa pirms sūdzības iesniegšanas, lai palīdzētu ātri atrisināt problēmu. Vēršam uzmanību, ka pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Atteikuma tiesības ir fiziskai personai, savukārt juridiskai personai dodam garantiju.

 

 1. Ražotāja garantija fiziskai personai ir spēkā 24 mēnešus no iegādes dienas. Juridiskai personai dodam ražotāja garantiju, kas ir 12 mēneši.
 2. Defektu, kas radušies ražošanas kļūdu vai materiālu defektu dēļ, novēršana notiek garantijas laikā.
 3. Garantijas devējs novērš preces defektus bez maksas saprātīgā laika periodā, kas nepārsniedz 30 dienas. Šo termiņu var pagarināt, ja detaļas ir jāieved no ārvalstīm. Mēs vienmēr darām visu iespējamo, lai preci salabotu pēc iespējas ātrāk. Garantijas devējs informē Pircēju par faktu, ka preces defekti ir novērsti, pa tālruni vai elektroniskā pasta vēstulē. Pēc defektu novēršanas Pircējs var saņemt preci tajā pašā vietā, kur to nodeva defektu novēršanai.
 4. Ja preces defektus nav iespējams novērst vai garantijas devējs uzskata, ka tas nav ekonomiski izdevīgi, garantijas devējs apmaina preci bez maksas.
 5. Ja preces defektus nav iespējams novērst vai garantijas devējs uzskata, ka tas nav ekonomiski izdevīgi, bet apmainīt preci nav iespējams (īpaši, ja šādas preces vairs netiek ražotas), garantijas devējs atmaksā klientam par preci samaksāto naudas summu. Garantijas devējs informē Pircēju par to telefoniski vai elektroniskā pasta vēstulē. Šādā gadījumā Pircēja pienākums ir nosūtīt bankas konta numuru, uz kuru garantijas devējs var pārskaitīt par preci samaksāto naudas summu. Garantijas devējs atmaksā naudas summu 14 dienu laikā pēc tam, kad no Pircēja ir saņemts viņam piederoša bankas konta numurs.
 6. Nosacījums preces pieņemšanai servisā ir aizpildīt pretenzijas veidlapu (kuru var atrast mūsu mājaslapā www.afleks.eu) ar detalizētu konstatēto defektu aprakstu, norādot iekārtas sērijas numuru (šiltes foto), pievienojot iegādes dokumentu (pavadzīmi), video, foto. Pretenzijas veidlapa ar pielikumiem jāsūta uz e-pastu info@afleks.eu vai arī prece jānogādā servisā pilnā komplektācijā kopā ar pirkuma apliecinājumu un izdrukātu pretenzijas veidlapu. Gadījumā, ja pēc remonta pabeigšanas pircējs neizņem savu preci ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc brīža, kad viņam tiek paziņots par remonta pabeigšanu, tad ar šo pircējs atsakās no augšminētās preces pārdevēja labā, un pārdevējam ir tiesības pārdot to, tajā skaitā, lai segtu izmaksas, kuras ir radušās remonta un uzglabāšanas rezultātā.
 7. Sūdzības iesniedzējs apņemas atdot preci tīrā un sakoptā veidā, lai servisa centrs varētu netraucēti veikt nepieciešamos remonta darbus. Šā pienākuma neizpildes gadījumā servisa centrs var pieprasīt no prasītāja papildu maksu, kuras apmērs tiks paziņots prasītājam, pirms servisa centrs uzsāk remontdarbus.
 8. Garantijas remonta gadījumā lūdzam piegādāt preci, izmantojot oriģinālo iepakojumu, kas nodrošina pareizu preces transportēšanu.
 9. Garantijas devējs nav atbildīgs par preces bojājumiem vai bojāšanos, kas radusies, ja pircējs preci transportēšanas laikā ir nepareizi iepakojis vai aizsargājis.
 10. Pēc sūdzības izskatīšanas garantijas devējs sazinās ar pircēju, pamatojoties uz sūdzības veidlapā norādītajiem datiem. Termiņu garantijai pret defektiem pagarina par preces remonta laika periodu. Šis periods sākas dienā, kad Pircējs nodod remontējamo preci, un beidzas dienā, kad garantijas devējs informē Pircēju par faktu, ka preces defekts ir novērsts. Ja garantijas devējs apmaina preci bez maksas, periods garantijai pret defektiem apmainītajai precei nesākas no jauna. Šādā gadījumā sākotnējā garantija pret defektiem tiek pagarināta par sākotnējās preces remonta laika periodu. Šis periods sākas dienā, kad Pircējs nodod remontējamo preci, un beidzas dienā, kad garantijas devējs informē Pircēju par faktu, ka tas var saņemt apmainīto preci.Pircējs zaudē garantiju, ja:

10.1. Preci remontējis vai mēģinājis remontēt nevis garantijas devējs, bet cita persona.
10.2. Veikta nepareiza preces montāža, apkope, glabāšana, transportēšana, lietošana.
10.3. Preces defekta cēlonis ir dabiskais nolietojums.
10.4. Preces defekta cēlonis ir mehānisks, ķīmisks vai termisks bojājums.
10.5. Preces defekta cēlonis ir galēju vides apstākļu ietekme (pārmērīgs mitrums, karstums vai līdzīgu parādību iedarbība).
10.6. Preces defekta cēlonis ir negadījums (piemēram, kritiens).
10.7. Lietošanas instrukcijas un paredzētā lietojuma neievērošana.
10.8. Apkopes darbu žurnālā, instrukcijā vai citā dokumentā, kas piegādāts kopā ar preci, ir norādīti regulāri preces apkopes darbi, un Pircējs nav laikus sazinājies ar garantijas devēja uzņēmumu, lai atrisinātu šo jautājumu.
10.9. Preces ekspluatācija bez ražotāja ieteiktajiem piederumiem (piemēram, nosūcējs).
10.10. Ja iekārta ir turpinājusi darboties pēc tam, kad ir parādījušies nepareizas darbības simptomi.


Garantija neattiecas uz:

11.1. Dabiski nodilstošo detaļu (un palīgmateriālu) nomaiņu, piemēram, kontaktoru, drošinātāju, vārpstu, asu, savienojumu, blīvslēgu, blīvju, blīvslēgu, o-gredzenu, imitāciju, dzesēšanas sūkņu, ierobežotāju, termiskās aizsardzības (u.c.), gultņu, strāvas kabeļu, abrazīvo un griešanas disku, piedziņas kabeļu, instrumentu turētāju, urbju, kaltu, eļļu, smērvielu, barošanas avotu, sildītāju, dažādu veidu sensoru utt.
11.2. Bojājumiem, ko izraisījis zibens vai bojājums sprieguma sistēmā.
11.3. Bojājumiem, kas radušies iekārtas pārslodzes dēļ pārmērīgas un/vai nepareizas ekspluatācijas dēļ.
11.4. Nepareizi pieslēgtas barošanas sistēmas (elektriskās, pneimatiskās, hidrauliskās), piemēram, elektrospirāles ar instrumentu maiņu, kas nav pieslēgtas kompresoram ar žāvētāju.
11.5. Plastmasas detaļām.
11.6. Kosmētiskiem vai lakas bojājumiem, kas tieši neietekmē iekārtas darbību.
12. Garantijas devējs patur tiesības prasīt no prasītāja ar ekspertīzi un transportēšanu saistītos apstrādes izdevumus, ja prece ir funkcionējoša vai bojājums netika segts ar garantiju. Šādā gadījumā no sūdzības iesniedzēja tiks iekasēta maksa par apstrādi Garantijas devēja izmaksu apmērā.
13. Garantija nedod Pircējam tiesības pieprasīt zaudētās peļņas vai papildu izmaksu atlīdzināšanu, kas radušās ierīces bojājumu dēļ.
14. Pēc remonta (iestājoties garantijas nosacījumiem) prece tiks nosūtīta atpakaļ uz Garantijas devēja rēķina.
15. Garantija CO2 stikla caurulēm ir 3 mēneši.
16. Visiem CO2 lāzeriem jābūt iezemētiem.
17. Iekārtas izkraušana un novietošana piemērotā telpā, kā arī atbilstošu elektrisko (mērījumu u.c.), pneimatisko, nosūces u.c. savienojumu garantēšana ir pircējaa atbildība.
18. Ja preci nav iespējams salabot pircēja telpās, par preces izvešanu no telpām, iekraušanu un turpmāku izkraušanu un novietošanu atpakaļ telpās ir atbildīgs pircējs.
19. Parametrs, kas raksturo darba zonu CNC frēzēšanas darbgaldos, ir ceļš, ko elektriskā vārpsta var veikt X un Y asīs, t.i., elektrisko vārpstas eju platums un garums šajās asīs. Hibrīda galda (vakuuma un T-vārpstas) gadījumā darba laukums ietver arī T-vārpstas stiprinājuma laukumu, piemēram, frēzmašīna ar darba laukumu 1300mm x 2500mm spēj veikt attālumu x asī = 1300mm un Y asī = 2500mm. CNC frēzmašīnu darba augstums nav vienāds ar portāla klīrensu (Z ass), un tas ir atkarīgs no apstrādājamās detaļas augstuma un frēzes garuma. 
20. Izmantojot ciparu vadāmās mašīnas, vadības blokam ir nepieciešams avārijas rezerves enerģijas avots vismaz 5 minūšu garumā.
21. Prasības no klienta puses, iegādājoties CNC iekārtu:
Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt operatoru ar darba vietu, ieskaitot piekļuves zonas saskaņā ar EN 848-3:2013-04.
 • Drošības žogs CNC mašīnām ir nepieciešama papildu opcija, kas nav iekļauta mašīnas cenā. Tas ir klienta ziņā. Norobežojums var būt fizisks, t.i., tā sauktais "žogs", vai, piemēram, optisks, izmantojot drošības barjeras. Ar klienta piekrišanu un samaksu mēs uzstādīsim izvēlēto risinājumu. Cena tiek noteikta individuāli atkarībā no noliktavas atrašanās vietas un mašīnas modeļa.
 • Elektriskais pieslēgums ar elektrības kontaktligzdu 3x400 V + 10mb kabelis 5x4 mm kvadrātveida.
 • Skrūves kompresors ar žāvētāju, darba spiediens 8 bāri un jauda 300 l/min. 
 • Zāģu skaidu nosūcējs vai putekļu nosūcēja sistēma, kas atbilst prasībām:
◦ Savienojums - parasti 100 mm (125, 150, 200 vai 250 mm - lielākām mašīnām).
◦ Plūsmas ātrums: 3900 m3/h.
◦ Spiediens galā: 2500 Pa.
◦ Ātrums pie izvada: 35 m/s.
 • AES mašīnas tiek konfigurētas pēc konkrēta klienta pasūtījuma. Ja pasūtīšanas brīdī klients nenorāda, ka nākotnē būs nepieciešamas papildu maināmas vienības, mašīnas modifikācija klienta telpās nav iespējama.
22. Jautājumos, kas nav reglamentēti šajos noteikumos, ir piemērojami Civillikuma noteikumi.
23. Garantija iegādātajām precēm ir spēkā tikai Latvijā. 
24. Par garantijas noteikumiem ārpus Latvijas tiek panākta individuāla vienošanās.

 

Preču atgriešana

(1) Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 par distances līgumu, Patērētājam (pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punktu patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci, pakalpojumu, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas atteikties no preces un atgriezt preci Pārdevējam, neminot atgriešanas iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam rakstiski jāinformē SIA Afleks Baltic uz adresi Rēzeknes iela 5E, Rīga, vai elektroniski, tālruņa nr. +371 20148888, e-pasta adrese: info@afleks.eu, par lēmumu atteikties no preces. To darīt varat, aizpildot veidlapu, ko varat lejupielādēt šeit: Atteikuma veidlapa.
(2) Pircējs nosūta preci atpakaļ SIA Afleks Baltic, Rēzeknes iela 5E, Rīga, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
(3) Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.
(4) Pēc rakstiskas atteikuma iesniegšanas SIA Afleks Baltic, Pircējam pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, jāatgriež prece Afleks veikalā Rēzeknes ielā 5E, Rīgā. Pēc preces atgriešanas SIA Afleks Baltic atgriezīs samaksu par preci, neiekļaujot piegādes izmaksas, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces atgriešanas.
(5) SIA Afleks Baltic ir tiesības preces atpakaļ saņemšanas brīdī fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus un komplektācijas saturu. Rekomendējam preces nodot atpakaļ klātienē Rēzeknes ielā 5E, Rīgā.
(6) Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas samazina preces vērtību, kvalitāti un drošumu.


Atteikuma tiesības nav izmantojamas sekojošos gadījumos:

 • Preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā.
 • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.
 • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš.
 • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
 • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.
 • Pircējs ir pieprasījis SIA Afleks Baltic ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus.